Thông tin Công ty

Ngành nghề kinh doanh

◆ Cung cấp, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, bảo hành các thiết bị lạnh và điều hòa không khí có liên quan.
◆ Cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, lắp đặt và bảo dưỡng các hạng mục kỹ thuật điện và cơ cho các công trình xây dựng.
◆ Xử lý nước cho các nhà máy.
◆ Cung cấp, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, bảo hành các sản phẩm của hãng Orion Machinery Co., Ltd
◆ Cung cấp, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, bảo hành các sản phẩm nồi hơi của hãng IHI Packaged Boiler Co., Ltd

Dự án tiêu biểu