Kết quả thi công

Công trình tiêu biểu

Cung cấp và lắp đặt máy AHU Daikin 317.kW cho phòng sơn.

Cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc RO cho nồi hơi.

Công việc cơ và điện

Công việc lắp đặt nồi hơi IHI và đường ống

Công việc cài đặt máy làm lạnh Orion