Vietnam - Japan Refrigeration and Air Conditioning JSC

Vietnam - Japan Refrigeration and Air Conditioning JSC

Vietnam - Japan Refrigeration and Air Conditioning JSC

Vietnam - Japan Refrigeration and Air Conditioning JSC

Vietnam - Japan Refrigeration and Air Conditioning JSC

Thông điệp

Chính thức hoạt động từ năm 1996, Công ty của chúng tôi đã có một lịch sử hơn 20 năm thành lập.

Khi đó chúng tôi đã có một xưởng sản xuất ống gió cho điều hòa. Bắt đầu từ khâu sản xuất đường ống, đến nay chúng tôi đã và đang làm các công việc liên quan đến điều hòa không khí, xây dựng cơ sở hạ tầng và những công trình xây dựng quy mô nhỏ.

Gần đây, vấn đề về môi trường đã được quan tâm nhiều ở Việt Nam. Và chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cần tiến hành thu gom khí CFC, ... từ thiết bị điều hòa không khí.

Hướng đến kỷ nguyên mới, chúng tôi sẽ kiểm soát được các yếu tố thiết yếu hàng ngày là "Không khí" và "Nước". Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để tạo ra một môi trường sống dễ chịu hơn cho các khách hàng trong nước.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm. Bằng công nghệ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục thử thách và làm việc với chất lượng tốt nhất.

Tổng Giám đốc - Ông Yoichi Sumita